Opkomst van het E-visum

Home/Blog, Geen categorie/Opkomst van het E-visum
  • Amsterdam Museum Top 10 - Meer dan 75 musea in Amsterdam

Opkomst van het E-visum

Zonder de digitale infrastructuur van kabels, nodes en glasvezel en de revolutionaire technologische ontwikkelingen van geheugenopslag en steeds snellere processoren zouden we de huidige ontwikkelingen m.b.t. e- visumaanvragen niet hebben gezien.

De Tijdlijn:

Omstreeks 1970 bouwde het Amerikaanse ministerie van Defensie het eerste operationele computernetwerk waarbij pakketjes informatie werden overgestuurd: het ARPA Network ( Advanced Research Projects Agency).

Omstreeks 1982 hield men zich op het centrum van Wiskunde en Informatica (CWI) in Amsterdam bezig met de ontwikkeling van het internetdomein ‘.nl ‘ waaruit later de stichting NLNet voortkwam dat als doel had “het bevorderen van electronische informatie uitwisseling en al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn”.

In het jaar 1991 werd het World Wide Web ( www) ingevoerd waarna de ontwikkeling in een stroomversnelling raakte met nieuwe computertalen als Html en de nieuwste pc’s die draaiden onder Windows.

E- commerce en het e- visum:

Vandaag de dag lijkt het wel alsof het World Wide Web er altijd geweest is. Het is een niet meer weg te denken factor in ons leven geworden waarbij de invloed van ‘het Net’ nog steeds groeiende is. Ook de zakelijke markt zag al snel de mogelijkheden van deze nieuwe manieren van zakendoen waarbij domeinnamen en websites een cruciale rol gingen spelen: de e- commerce was in opkomst.

De Engelstalige term e- commerce betekent letterlijk electronische handel waarbij niet alleen gedacht moet worden aan de verkoop van allerlei goederen zoals auto’s maar ook aan de verkoop van diensten zoals treinkaartjes, loterijen, hotelovernachtingen en visums.

Voor de taalkenners onder ons het volgende: wij houden ons bij het schrijven aan de richtlijnen van het genootschap Onze Taal die besloten heeft dat alle woorden, die met een ‘ e’ beginnen dat ‘electronisch’ betekent, een koppelteken krijgen. Dus:  e- commerce, e- mail en e- visum.

Naast de zakelijke markt gingen ook  overheidsdiensten al snel over op digitale dienstverlening. Kostenbesparingen en personeelsreductie en efficiëntere bedrijfsprocessen waren de redenen voor de omschakeling naar het ‘ papierloze kantoor ’. Één van de succesvolste omschakelingen was de digitalisering van de visumaanvraagprocessen. Steeds meer landen vervingen hun oude visumsysteem waarbij bezoeken aan ambassades of consulaten en de papieren rompslomp tot het verleden gingen behoren. Het e- visum die ook vaak de ‘ visa on arrival ’vervingen deed zijn intrede.

De online e- visa:

Een e- visum is een online te verkrijgen reisautorisatie om naar een land te reizen en daar te verblijven. Diverse landen hebben een andere benaming voor het e- visum. Turkije was het eerste land met het E-visum

Wij onderscheiden de volgende begrippen:

  • De ESTA        ( Electronic System for Travel Authorization )         
  • De ETA           ( Electronic Travel Authorization )
  • Het E- visum  ( Het elektronische visum )
  • Het fysieke visum

Drie van de vier bovenstaande begrippen hebben één gezamenlijke overeenkomst: het zijn alle drie elektronisch aan te vragen reisautorisaties ( e- visums) waarmee men naar landen kan reizen en die online aangevraagd kunnen worden waardoor een bezoek aan de ambassade achterwege kan blijven. De Verenigde Staten noemen deze electronische aanvraag een ESTA ( Electronic System for Travel Authorization ) en Canada noemt deze electronische aanvraag een ETA ( Electronic Travel Authorization ). Wij gebruiken de term E- visum ( het elektronische visum ). 

Het fysieke visum dient nog steeds op de ouderwetse manier, bij de ambassade van het te bezoeken land, aangevraagd te worden. U dient daarvoor een afspraak te maken bij de ambassades waarna u uitgenodigd wordt voor een gesprek. Dit fysieke visum dient u aan te vragen als u geen toestemming krijgt voor uw online aanvraag omdat u niet voldoet aan de gestelde voorwaarden voor het verkrijgen van een e- visum.

Voordelen e- visum zowel voor de aanbieder als de reiziger:

Voor de aanbieders van het e- visum zijn er vele voordelen. Door een verbeterde controle op wie het land binnenkomt wordt de nationale veiligheid verhoogd. Uit de vraagstelling bij de aanvraag van een e- visum kunnen immigratiemedewerkers vooraf conclusies trekken bij de toekenning van een e- visum. Ook de kosten besparende online afhandeling heeft grote voordelen. Reductie van personeelskosten en toch een vlottere en snellere afhandeling van de visa aanvragen. Ook de onderlinge communicatie naar luchtvaartmaatschappijen en douane is sterk verbeterd.

Ook voor de reizigers is het e- visum een uitkomst. Geen afspraken meer met ambassades of consulaten. Vanuit zijn luie stoel kan de reiziger zijn e- visum 24 uur per dag en dat 7 dagen in de week online aanvragen waarbij de prijs van een e- visum laag kan blijven door de vermindering van personeelskosten en vermindering van administratieve handelingen.

Diverse e- visums:

Er bestaan diverse uitvoeringen van e- visums. Zo zijn er e- visums die bedoeld zijn voor de zakelijke markt maar ook toeristische e- visums die bedoeld zijn voor de vakantiegangers. Deze zakelijke- en toeristische e- visums zijn weer onder te verdelen in een single- entry visum (u kunt 1x het land inreizen), een double- entry visum (u kunt 2x het land inreizen)  of een multiple- entry visum ( u kunt meerdere malen het land inreizen).

Bent u in tijdnood? Vraag dan een spoedaanvraag aan. Bij een spoedaanvraag wordt het e- visum normaliter binnen 2 dagen geleverd. Uiteraard zijn er enige kosten mee gemoeid.

De aanvraag van uw e-  visum:

Niet alle landen stellen dezelfde vragen in hun aanvraagformulier. Het ene land wil meer weten van de reiziger dan het andere land. Het onderstaande voorbeeld is een praktijkvoorbeeld waar wij als bemiddelaars dagelijks mee werken.

Voordat u uw aanvraag online gaat invullen voor uw vakantie- of zakenreis, adviseren wij u de voorwaarden door te nemen waaronder een e- visum wordt toegekend. De regel is dat u aan alle voorwaarden dient te voldoen. Controleer de voorwaarden en twijfelt u, neem dan contact met ons op. Wij zullen u met raad en daad bijstaan.

Op onze website kunt u onbeperkt d.w.z. 24 uur per dag , 7 dagen in de week voor zowel  uzelf als voor een gehele groep uw online e- visums aanvragen door uw aanvraagformulier in te vullen. Voordat u met het invullen begint, zorg er dan voor dat u de volgende documenten en gegevens bij de hand heeft:

Uw paspoort en de paspoorten van uw medereizigers, uw creditcard of pinpas, uw e- mailadres, uw hotelgegevens, de naam van uw reisorganisatie met uw aankomstplaats, de datums van uw laatste bezoek aan het land met aankomst- en vertrektijden en verblijfsadres, de aankomst- en vertrekdatum en het doel van uw huidige reis, uw eerste overnachtingsplaats met naam,  adres en woonplaats alsmede het e- mailadres, de contactgegevens van de aanvrager en het bewijs dat u in het bezit bent van een retourticket.

Vraagt u voor een groep aan dan dient u een aanvraag te doen voor alle individuele reizigers waarbij hun paspoortgegevens, beroep, het reisverleden en hun eerdere reizen naar het land bekend moeten zijn. Zorg ervoor dat u ze bij de hand heeft.

Er zijn geen restricties bij uw aanvraag van het visum. Regel is dat u de aanvraag kunt indienen wanneer u wilt maar de toekenning van het visum is pas 30 dagen voor uw aankomstdatum die u heeft ingevuld.

Hieronder een willekeurig voorbeeld van een aanvraagformulier op onze website E- visums.nl:

Wat komt u tegen als u op de knop ‘Aanvragen’ klikt?

In het eerste gedeelte wordt er gevraagd naar de contactgegevens zoals uw aankomst- en retourdatum, uw e- mailadres, uw telefoonnummer, uw postcode en adres. Deze contactgegevens dient u maar éénmaal in te vullen ook als u voor meerdere reizigers een e- visum aanvraagt. Controleer alle gegevens op hun juistheid. Fouten kunnen de aanvraag vertragen. Het telefoonnummer dient als contactpunt bij eventuele invulfouten. Na toekenning van het e- visum wordt dit nummer gebeld.

In het tweede gedeelte worden er vragen gesteld over de aan te leveren documenten en of uw reis  het gevolg is van een doorreis naar een ander land. Er wordt verder gevraagd naar de reden van uw reis, uw vertrektijd, het land vanwaaruit u vertrokken bent, uw verblijfplaats, uw eventuele uitnodiging door een bedrijf en of u in het bezit bent van een retourvlucht. Ook deze vragen dienen slechts éénmaal te worden ingevuld ook als u voor meerdere reizigers een e- visum aanvraagt. Mochten er binnen uw groep reizigers zijn die een andere bestemming hebben dan dienen deze apart te worden vermeld.

In het derde gedeelte wordt er gevraagd naar de reizigersgegevens van alle deelnemende reizigers. Gevraagd wordt er naar uw geslacht, uw nationaliteit, uw geboorteland, uw geboortedatum, uw partner en eventueel naar uw ouders. Ook kan er worden gevraagd naar uw reisverleden en naar uw andere buitenlandse reizen. Al die gegevens dienen één op één overgenomen te worden uit uw paspoort. Alle gegevens zoals voornamen , achternaam, de dubbele achternaam,  moet worden ingevuld evenals de namen van ouders en partners. Vraagt u voor een gezelschap aan of slechts voor een derde dan dienen in dit deel voor elke deelnemer afzonderlijk te worden ingevuld. Bij elke nieuwe reiziger moet u op de knop ‘reiziger toevoegen’ te klikken. Waarschuwing: maak geen fouten bij het overnemen van de gegevens. Dit resulteert in een ongeldig visum.

In het vierde gedeelte wordt er informatie gevraagd over uw paspoort, uw paspoortnummer, het land van uitgifte, de uitgiftedatum, de verloopdatum, de afgevende instantie en de afgifteplaats. z

In het vijfde gedeelte wordt er informatie gevraagd over algemene zaken: uw huidige werkgever, uw functietitel.

Het zesde en laatste deel is bedoeld voor twee achtergrond vragen. De  autoriteiten van sommige landen willen een inschatting  kunnen maken van de reiziger op het gebied van veiligheid en rechtshandhaving.

Heeft u alle vragen beantwoord dan kunt u of een reiziger toevoegen ( klik op de knop ‘reiziger toevoegen’ ) of de aanvraag gaan controleren.

Na controle kunt u uw aanvraag indienen waarna de autoriteiten van het land van bestemming uw aanvraag beoordeelt. Gaan zij akkoord met uw aanvraag dan kennen zij u een e- visum toe. E- visums.nl zorgt er verder voor dat u uw e- visum per mail toegestuurd krijgt waarna u deze dient uit te printen en op te bergen bij uw handbagage. Tip: maak meerdere kopiën en sla het e- visum digitaal op.

De voorwaarden:

De belangrijkste voorwaarde is dat u voldoet aan alle voorwaarden die de autoriteiten van het bestemmingsland stellen!

Niet alle landen stellen dezelfde voorwaarden. De onderstaande voorwaarden zijn praktijkvoorbeelden die wij als e- visums bemiddelaars dagelijks tegenkomen.

De voorwaarden hebben betrekking op diverse onderdelen van uw reis. Nogmaals:  u dient aan alle voorwaarden te voldoen voor het verkrijgen van een e –visum voor uw vakantiereis.

Voorwaarden en benodigde documenten m.b.t. de reis:

Voorwaarden zijn dat uw reis een vakantiereis is en dat u een kopie heeft van uw retourvliegticket en dat u in uw aanvraag uw hotel accomodaties heeft vermeld incluis de telefoonnummers en dat u  in het bezit bent van uw aangevraagde e- visum voordat u op het vliegtuig stapt en dat u een uitgewerkt reisplan heeft.

De overheden hebben het recht u de toegang tot hun landen te ontzeggen wanneer zij hiervoor redenen zien. Beschikt u niet over voldoende financiële middelen of bent u een gevaar voor de veiligheid dan zijn dit redenen om u de toegang te ontzeggen.

Voorwaarden m.b.t. de reiziger:

Een e- visum aanvragen is toegestaan en bedoeld voor de reiziger die een toeristische vakantiereis gaat maken waarbij er niet gewerkt wordt en die een e- visumaanvraagformulier volledig heeft ingevuld en ondertekend en die de Nederlandse- of Belgische nationaliteit heeft en in het bezit is van een geldig Nederlands of Belgisch paspoort.

Indien er meereizende kinderen zijn dan dient de reiziger ervoor te zorgen dat de meegaande kinderen een eigen visum hebben waarbij er een uittreksel uit de geboorteakte overlegd kan worden en indien de minderjarige niet onder uw gezag valt dat er een ondertekend formulier overlegd kan worden waaruit blijkt dat u toestemming van de ouders of voogd hebt om met deze kinderen te reizen. De reiziger dient zijn paspoort, hotelboekingen en retourticket en zijn reisplan bij zijn handbagage te hebben.

Voorwaarden m.b.t het paspoort:

U dient u een geldig paspoort te hebben die nog minimaal 6 maanden geldig is na aankomst en die  één lege  pagina bevat. Het paspoort dat u bij zich draagt, moet hetzelfde paspoort zijn waarmee het e- visum is aangevraagd aangezien de e- visumcontrole gebeurt op basis van het paspoortnummer. Reist u met een nieuw paspoort dan dient u een nieuwe e- visumaanvraag te doen.

Voorwaarden m.b.t. de pasfoto:

De pasfoto die u dient te verstrekken, moet aan de Nederlandse standaardeisen voldoen waarbij de foto in kleur moet zijn en een  JPEG formaat heeft met een 500 kb bestandsgrootte en een rechthoekige beeldverhouding (hoogte groter dan breedte) waarbij 70 tot 80% van de foto gevuld moet worden met het gezicht.

Ook voor de foto van uw baby of peuter zijn er duidelijke richtlijnen: er mag niemand anders op de foto staan en uw kind moet met open ogen in de camera kijken

Wij benadrukken nogmaals dat u aan alle voorwaarden dient te voldoen. Is dat niet het geval dan loopt u het risico dat u de toegang tot het land wordt ontzegd of dat u het land dient te verlaten

De geldigheid en verblijfsduur van het e- visum:

Wij hebben gemerkt dat lezen over de geldigheidsduur van een visum verwarring kan veroorzaken bij de lezer. Vandaar een kleine uitleg over twee begrippen die nauw samenhangen:

De geldigheidsduur en de verblijfsduur.

De geldigheidsduur van het e- visum verschilt per land. Bij de één is het dertig dagen bij de ander is het negentig dagen. Ook de ingangsdatums van de geldigheidsduur verschillen per land. Bij de één gaat het in op het moment dat u aankomt in een land, bij de ander geldt de aankomstdatum die u heeft ingevuld in uw aanvraagformulier.

De geldigheidsduur van een e- visum is de tijd dat u in rechte in een land mag binnenkomen.

Onder de verblijfsduur verstaat men de tijd dat de reiziger daadwerkelijk in het land aanwezig is. Deze verblijfsduur gaat vaak in op de dag dat de reiziger in het land aankomt. Verblijfsduur en geldigheidsduur lopen soms gelijk op: zowel de één als de ander heeft een gelijk aantal dagen. Echter er zijn ook landen waarbij er een duidelijk verschil is tussen geldigheid- en verblijfsduur. Soms is het e- visum 3 maanden geldig maar geldt er een verblijfsduur van 30 dagen.

Wij adviseren u goed kennis te nemen van bovenstaande begrippen omdat bij overschrijding van de diverse datums strenge sancties kunnen volgen.

De kosten van een e- visum:

De prijzen die de diverse landen hanteren voor hun e- visums verschillen nogal. Er is geen eenduidigheid.

Vraagt u uw e- visum via deze website, E- visums.nl, aan dan berekenen wij een prijs waarin alle noodzakelijke kosten zijn inbegrepen zodat u geen consulaire kosten, koersopslagen, servicekosten en andere mogelijke aanvullende kosten betaalt. Betaalt u in euro’s dan worden er ook geen wisselkoersopslagen berekend.

Ook de prijzen van de diverse e- visums verschillen. Zo is het single- entry visum goedkoper dan een double- entry of multiple- entry visums. De prijs van het e- visum dat met ‘spoed’ is aangevraagd , wordt verhoogd met een toeslag van € 5,00.

Op uw aanvraagformulier kunt u aangeven welke vorm van e- visum u wenst.

Wij adviseren onze klanten uit Nederland en België te betalen met iDeal of Bancontact of Mister Cash zodat er geen transactiekosten berekend worden. Betaalt u echter met Paypal of met uw creditcard dan worden er wettelijk bepaalde transactiekosten in rekening gebracht.

Wij wijzen u erop dat bij betaling met een overboeking het enkele werkdagen duurt voordat wij uw betaling ontvangen en uw aanvraag in behandeling kunnen nemen.

2019-11-27T12:00:17+01:00